Felhasználási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Hannam (székhely: 8900, Zalaegerszeg Platán sor 9. B Fsz. 12., adószám: 56552799-1-40, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hannam fajáték 
Horváth-Farkas Aliz E. V. 

A szolgáltató székhelye: Magyarország 8900 Zalaegerszeg Platán sor 9. Fsz. 12.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hannam.hu 


Cégjegyzékszáma: -

Adószáma: 56552799-1-40

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nemzeti Adó - és Vámhivatal Központi irányítása, Budapest

Telefonszámai: 06305310442

Adatvédelmi nyilvántartási száma: 55210917

Engedély száma: -

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: www.webnode.hu

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A weboldalon megjelenített termékek online vásárolhatóak meg. A termékek Forintban értendőek és Áfa mentesek. A házhoz szállítási díjat a termékek nem tartalmazzák. Az ár változás jogát fenntartom. 

1.7. A webshopban fel van tüntetve a termék neve, leírása és termékekről fotót jelenik meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

A megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A kosár tartalmát bármikor megtekintheti a "kosár" ikonra kattintva.

1.10 Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A +/- jellel megváltoztathatja a termék mennyiségét. A termék törlését a jobb felső sarkon lévő x - szel tudja megtenni. A kosár véglegesítése után kattintson a Kifizetés gombra.


1.11 Ezt követően a számlázási cím megadására kerül a sor, a folytatás gombra rákattintva kiválasztja a szállítási módot és utána a fizetési módot is.Banki átutalás esetében, ha a Fogyasztó 3 munkanapon belül nem utal, akkor a Szolgáltató elállhat a megrendeléstől.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása 2 munkanapon belül teljesül. Általános teljesítési határidő a vissza igazolástól számított 10-15 munkanapon belül, mivel a termékek közvetlenül a német gyártótól érkeznek. A készleten lévő termékeknél a visszaigazolástól számított 3-5 munkanapon belül teljesül.  

A szállítási idő változási jogát fenntartom!

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 
 

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

A visszatérítés során  a fogyasztóval egyeztetett fizetési módot alkalmazunk, ebből kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Garancia, jótállás

1.18. Közvetlenül a német gyártótól (Legler) érkeznek a fa termékek, melyekre maximum 1 hónap garanciát tudok vállalni, amennyiben a termék rendeltetésszerűen lett használva. A garancia azt jelenti, hogy a én (Hannam fajáték) továbbítom a gyártó felé a hibát/problémát és Ő fogja eldönteni, hogy milyen megoldás kínál a problémára. Nekem az a dologom, hogy ezt közvetítem a vásárló felé, de a felelősséget nem vállalom a hibás termékekért vagy ha esetleg a gyártónak nem áll mondjában cserélni, esetleg ellenértéket fizetni a termékért. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Új jótállás szabályai 2021: A jótállás feltételeit a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendezi. A rendeletet csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, és a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek adás-vétele esetén kell alkalmazni.

A jótállás időtartama:

  • a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Hannam webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi helyeken nyújthatja be: Hannam, 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 9. B Fsz. 12. Telefonszám: +36 30 5310442. E-mail cím: info@hannam.hu

A Hannam webáruház a hozzá beérkező panaszokat köteles érdemben megválaszolni. A szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnali hatállyal megválaszoljuk, erre való lehetőség hiányában jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Egyéb jogérvényesítési lehetősége van a Vásárlónak, amennyiben a Hannam webáruház-zal szemben fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik:

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr